L’objectiu del nostre servei es simplificar els tràmits i gestió de les comunitats de propietaris en totes les seves àrees d'actuació

FEM COMUNITAT

Fem Comunitat és un despatx de professionals que des del 1969 es dedica a l’activitat de  l’administració de finques, tant en propietat vertical com horitzontal i ofereix un servei que s’adapta a les necessitats dels seus clients, garantint-los eficàcia i serietat.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Els anys d'experiència ens avalen com experts acreditats en el terreny de l'administració de comunitats de propietaris i també en els lloguers de finques.

 

El nostre servei està organitzat des de la transparència i el rigor, per donar un tracte personalitzat i de confiança, amb l'objectiu de simplificar al màxim els tràmits i repercutir en la seva pròpia tranquil·litat i comoditat.

SERVEIS I ASSESSORIA

Assessorem en tots els serveis i tràmits per a l'administració de finques

COMUNITATS I LLOGUERS

Servei de 3 modalitats en l'administració de comunitats, gestió i legalització del contracte de lloguer, selecció dels llogaters, resolució de les incidències quotidianes i liquidacions mensuals.

COMPRA-VENDA

Valoracions i comercialització de finques per a la venda. Elaboració i formalització de l’escriptura. Tramitació dels impostos i els registres.

FISCAL

Declaracions de IVA, Renda i Patrimoni, requeriments i  inspeccions d’hisenda. Informem a les empreses i societats de les obligacions tributàries, el venciment i el tipus d’impost a liquidar.

ASSEGURANCES

La tranquil·litat de fer una bona prevenció en tots els àmbits. Propostes per l’automòbil, la llar, l’empresa, de vida, de malalties i accidents, de responsabilitat civil.

LABORAL

Gestió dels tràmits de la seguretat social, contractes, pròrrogues, altes i baixes en tresoreria, baixes per malaltia, nòmines, quitances i bonificacions. Publicació del convenis col·lectius. Els representem en actes de conciliació i inspeccions de treball.

JURÍDIC

La tranquil·litat d’estar acompanyat per bons professionals del dret a Barcelona.

MODALITATS

  Disposem de 3 mètodes de treball en administració de finques horitzontal relativa
a les comunitats de propietaris

On Line

Bàsic

Premium

Atenció telefònica o per e-mail

Seguiment dels estatuts i normatives vigents

Convocatòries de reunions i redacció

d’actes bàsic

Comptabilitat i liquidacions anuals des dels

extractes bancaris

Registre de la morositat

Pressupost anual i quotes

Sol·licitud de pressupostos als proveïdors

Atenció personalitzada

Tràmits pel traspàs d’administració

Seguiment dels estatus i normatives vigents

Convocatòries de reunions i redacció d’actes

Comptabilitat i liquidacions anuals

Anàlisi de pressupostos i propostes d’estalvi

Visites periòdiques a la finca

Assistència a les juntes

Digitalització de documents i factures

Control de morositat i cobrament de rebuts

Pagament als proveïdors

Sol·licitud de pressupostos als proveïdors

Atenció personalitzada

Tràmits pel traspàs d’administració

Seguiment dels estatus i normatives vigents

Convocatòries de reunions i redacció d’actes

Comptabilitat i liquidacions anuals

Anàlisi de pressupostos i propostes d’estalvi

Visites periòdiques a la finca

Assistència a les juntes

Digitalització de documents i factures

Control de morositat i cobrament de rebuts

Pagament als proveïdors

Sol·licitud de pressupostos als proveïdors

Execució dels acords de l’assemblea

Gestions davant els organismes oficials

Extractes dels comptes trimestrals

Reclamació judicial de la morositat

Tràmits amb les companyies asseguradores

Assessorament peritatge tècnic

Tramitació subvencions

Declaracions tributàries

ÀREA CLIENTS

Àrea privada i informació personalitzada per els clients que volen màxima discreció.

DOCUMENTS

Disposem de tota l'actualitat fiscal i contributiva en format PDF per poder consultar o descarregar.

COMUNICACIÓ DIRECTA

Posa't en contacte amb nosaltres a qualsevol de les dues oficines de Barcelona i Granollers

CONTACTE

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

OFICINES

BARCELONA

Carrer Palència 34-44

08027 Barcelona

T.  93 340 99 00

F.  93 408 07 22

bcn@guiteras.com

GRANOLLERS

Anselm Clavé 46, 2n

08401 Granollers

T.  93 879 34 75

F.  93 879 09 75

gra@guiteras.com

HORARI

De dilluns a dijous pels matins de 8:30 a 14:00 i per les tardes de 16:00 a 19:00. Els divendres i l’estiu  8:30 a 15:00h.

© 2016  Fem Comunitat

<